Gemaakt met Xara Basisschool Runkst De Puzzel - Runkstersteenweg 210 - 3500 Hasselt - 011/27 17 12 - directie@depuzzelrunkst.be   Inschrijven Volgens het decreet gelijke onderwijskansen heeft elke leerling een recht op inschrijving in de school, gekozen door zijn ouders. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Wanneer kan ik mijn kind inschrijven? - Elke schooldag van 8u30 tot 15u30 Wanneer mag mijn kleuter naar school? Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is, op volgende instapmomenten: • 8 januari 2018 (na de kerstvakantie) • 1 februari 2018 • 19 februari 2018 (na de krokusvakantie) • 16 april 2018 (na de paasvakantie) • 14 mei 2018 (na hemelvaart)  . 1september 2018 (na de zomervakantie)  . 5 november 2018 (na de herfstvakantie)      Wanneer mag mijn kind naar het eerste leerjaar?       Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet uw kind:       - 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar Wat neem ik mee bij de inschrijvingen? Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de aanverwantschap aantoont. Een kopie van de SIS-kaart dient in het dossier bewaard te worden. Voor meer informatie over ons inschrijvingsbeleid kan u terugvinden op www.lop.be